"PROB-MET": Oferujemy panele ogrodzeniowe, łatwe w montażu posiadające estetyczny wygląd i znakomitą jakość. Przy produkcji wykorzystujemy nowoczesne maszyny oraz surowce wysokiej jakości. Nasze przedsiębiorstwo cieszy się już dziesięcioletnią tradycją, za cel bierze sobie profesjonalizm, rzetelność i zadowolenie Klienta. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i nawiązania współpracy!


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pt. Rozwój firmy "PROB-MET" - PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI NAPRAWCZE I TRANSPORTOWE MIECZYSŁAW KRZYWDA poprzez zakup nowych urządzeń - wykonanie zautomatyzowanej linii technologicznej, której celem jest: Rozwój firmy poprzez zakup nowej linii technologicznej. Dzięki realizacji operacji nastąpi również zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty średniorocznie. Cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, której efektem będzie: - realizacja jednej operacji polegającej na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa oraz tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy oraz - utworzenie trzech nowych miejsc pracy, w odniesieniu do momentu bazowego wynoszącego 13,32 etatu uzyskała dofinansowanie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.
"PROB-MET"
Michałów Drugi 33
62-860 Opatówek

tel/fax: 062 763 21 33
kom: 0 667 305 833